Lezing 9 februari - Niet doordringbare samenleving

Van Lockheed tot Dieselgate

Donderdag 9 februari, vanaf 19.30 uur

Prof. Arie de Ruijter

De gedachte dat de samenleving stuurbaar, laat staan maakbaar, zou zijn, is verdampt. Meer en meer beseffen we dat we maar een beperkte invloed kunnen uitoefenen op een steeds complexer en turbulenter werkelijkheid door de gecombineerde werking van een vijftal tegelijkertijd optredende processen: internationalisering, informatisering, informalisering, individualisering en intensivering. Deze situatie vraagt om een nieuwe manier van kijken naar en omgaan met (bestuurlijke) vraagstukken.

Volgende lezing

-
Hitler als ideoloog

Donderdag 13 april, vanaf 19.30 uur Dr. Willem Melching. Voor een compleet antwoord wordt teruggegaan naar de bron Mein Kamp

Laatste nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download

ScienceCafé Zeist

Ontmoetingsplek

Het ScienceCafé Zeist is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. Bij de avonden van het ScienceCafé krijgt men de mogelijkheid om in debat te gaan met spraakmakende wetenschappers.

GEPASSIONEERDE VERTELLERS

Verwacht geen dikdoenerij of monologen op hoog vaktechnisch niveau. Deskundigen vermaken het publiek door gepassioneerd te vertellen over hun kennisgebied. Dit alles in een informele setting: de muziek, een drankje en het goede gezelschap maken de avond compleet.

VASTE TIJDEN

Elke tweede donderdag van de maand (uitgezonderd in de zomer) kun je je laten inspireren bij het ScienceCafé Zeist.
ENTREE

Met een bijdrage van € 5,– per persoon kunnen we gezamenlijk de kosten dekken.

VAST CONCEPT

19.15 Zaal open - koffie, thee
19.30 Aanvang muziek
20.00 Aanvang lezing
20.45 Muziek - drankjes
21.10 Vragen en discussie
22.00 Napraten - muziek, drankjes
22.30 Einde

Nieuwsbrief

In de maand voorafgaande aan een lezing verschijnt er een Nieuwsbrief. U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief.
Stuur dan een mail naar: sciencecafezeist@gmail.com
Het vermelden van uw naam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen is voldoende.

Waar is het?

MARIA-OORD, HORTENSIALAAN 30, ZEIST

In het centrum, schuin tegenover de kerk. Makkelijk parkeren, bijvoorbeeld in de Voorheuvel parkeergarage of op de Van Reenenweg. En vlakbij horeca waar u vooraf een hapje kunt eten. In de zaal van Maria-Oord, Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist. Een plek die door de R.K. Woningbouwvereniging Zeist ter beschikking wordt gesteld. De banner van het Science Café staat bij de ingang.
Fietsen kunnen bij de deur worden geplaatst.