Contact

Het ScienceCafé Zeist wil een interessant programma kunnen aanbieden. U kunt helpen om dit mogelijk te maken. Stort een bijdrage op rekening NL35TRIO0786899298 ten name van ScienceCafé Zeist.
Organisaties die met ons willen samenwerken of die ons willen sponsoren kunnen ons mailen: sciencecafezeist@gmail.com

 

Heeft u nieuws te melden, een spreker die u graag eens wilt horen, een klacht, etc. spreek ons dan aan voor of na de lezing of stuur een mail naar: sciencecafezeist@gmail.com

 

In de maand voorafgaande aan een lezing verschijnt er een nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief dient u zich aan te melden. Stuur een mail naar: sciencecafezeist@gmail.com Het vermelden van uw naam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen is voldoende.

 

Korte berichten en berichten tijdens de avond zijn te vinden op Twitter: 

Algemene berichtgeving gebeurt ook via Linkedin: LINK

Een week voor een lezing proberen we een aankondiging te plaatsen in de regiokrantjes en de Weekkrant:http://www.deweekkrant.nl